O szkole

Organem prowadzącą szkołę jest Fundacja „Forum”, patronat nad nią objęła Europejska Uczelnia Społeczno- Techniczna. Nadzór pedagogiczny pełni Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie. Szkoła jest instytucją niepubliczną posiadającą uprawnienia szkoły publicznej. „Erudyta” jest dla osób dorosłych z długością cyklu kształcenia odpowiednią dla danego kierunku kształcenia według aktualnych przepisów prawa.

Nauka w Akademickiej Szkole Policealnej dla Dorosłych „Erudyta” w Radomiu rozpoczyna się w lutym (semestr letni) i we wrześniu (semestr zimowy).

„Erudyta” oferuje tylko kierunki bezpłatne

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych słuchaczy i umożliwiamy zapisy na kolejne semestry – honorujemy naukę, którą rozpocząłeś w innej szkole, a chciałbyś zakończyć ją razem z nami.

Nie przeprowadzamy egzaminów wstępnych.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń!

Zapraszamy!


Adulescentia est tempus discendi, sed nulla aetas sera est ad discendum
Sentencja łacińska
Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.
Stefan Żeromski
"Erudyta"

Fundacja "Forum"